Novoknínský cyklotrek

CyklotrekAkce Novoknínský cyklotrek se koná 16. května 2015,  je určena všem, kteří mají rádi cyklistiku a soutěžení. Trať je přizpůsobena pro každého a seznámí vás s krajem mezi Brdy a Slapskou přehradou.

16. května 2015

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích „DRACI“ a „POHODÁŘI“

Draci – polykají kilometry, snaží se nevynechat jedinou kontrolu a sledují čas.
Pohodáři – se především kochají, klidně vynechají kontrolní bod, zastaví se na malé občerstvení a nikam nechvátají.

Pravidla:

Úkolem družstev (obvykle 2 až 5 lidí) je v daném časovém limitu (10.00 start – 16.00 cíl – 6 hodin) získat co nejvíce bodů za projetí stanovišť. Stanoviště mají různou bodovou hodnotu – podle obtížnosti (jejich seznam dostanete na startu). Důkazem o projetí stanoviště je otisk označovacích kleštiček do startovní karty. K je­jich na­le­zení slou­ží za­da­ný orientační bod (vý­raz­ný strom, sloup apod.). Pod­le nároč­nosti mají sta­no­viště různou bodovou hodnotu. Prémiové body je pak možné získat např. za navštívení všech vrcho­lů, studá­nek apod. Družstvo se během soutěže nesmí rozdělit, výjimkou je hlídání kol při dohledání kleštiček. Trasu a pořadí jednotlivých stanovišť si soutěžící volí podle svého uvážení (terén, sjízdnost, hospůdky apod.). Není podmínkou navštívit všechny kontrolní body. Při rovnosti bodů rozhoduje čas. Za každých 5 minut zpoždění po limitu (16.00) dostane jeden trestný bod. Uzavření cíle je půl hodiny po vypršení limitu (16.30), po této době už nebudou soutěžící hodnoceni. Barevnou mapku, startovní kartu a seznam stanovišť obdrží účastníci na startu.

Vyhodnocení: Draci budou vyhodnoceni podle získaných bodů, jako pomocné kritérium je dosažený čas. Družstva na prvních třech místech budou odměněna. V kategorii pohodáři se vítěz nevyhlašuje, body a časy budou sledovány, ale nejsou rozhodující, ceny dostanou tři vylosovaná družstva.

 

Vybavení:

  • Jízdní kolo + helma – doporučujeme horské nebo trekové kolo (jede se i po lesních a polních cestách)
  • Mapa KČT č.38 Hřebeny a Slapská přehrada. Mapa, kterou dostanete na startu, je pouze výřezem a není na ní zachováno měřítko
  • Jídlo a pití. Pro případ přežití v odlehlých končinách. Občerstvení je zajištěno pouze v cíli
  • Vhodné oblečení, soutěž se jede za každého počasí

Místo konání:

Sraz je v sobotu 16. května 2015 v 9.30 u sokolovny v Novém Kníně. GPS 49.7928678N, 14.2907875E. Parkovat lze v omezeném množství přímo v areálu (P1), opozdilci mohou zaparkovat na komunikaci před sokolovnou, případně na parkovišti (P2) cca 300m od místa.

Při registraci účastníci odevzdají podepsaný souhlas s podmínkami. Po kontrole platby obdrží mapku, seznam stanovišť, „Pohodáři“ startovní kartu, a mohou plánovat trasu. Pohodáři startují individuálně od 9.30. „Draci“ obdrží startovní kartu při hromadném startu v 10.00.

Pro navrátivší se bu­de v místě cíle při­pra­veno ně­co dobré­ho k jídlu a pití. Po 17:00 hod. vy­hlásíme ví­tě­ze kategorie „Draci“ a za­vzpo­mí­náme na ty, kteří dosud bloudí po lesích. V případě nepříznivého počasí proběhne vyhodnocení v  sokolovně, kde jsou také k dispozici sprchy a WC.

Přihlášky:

Přihlásit se je možné pouze na internetu na adrese www.sokolnovyknin.cz . Uzávěrka přihlášek je 11. května. Počet účastníků je omezen na 200, přednost mají dříve přihlášení. Přihlašuje se celá skupina najednou.

Startovné uhraďte předem bankovním převodem, 80,- Kč za dospělé, 40,- Kč za děti od 6 do 15 let, děti do 6 let zdarma.

Postup přihlášení:

  1. Na webu vyplníte přihlášku a odešlete ji
  2. Rezervujeme vám místa ve startovní listině a přidělíme číslo skupiny. Zároveň vám e-mailem pošleme pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní symbol, částku za celou skupinu).
  3. Rezervace míst platí 10 dní od obdržení přihlášky, do té doby musíme obdržet vaší platbu. Pokud v uvedené lhůtě platbu neobdržíme, rezervace bude zrušena a místa budou k dispozici dalším zájemcům. Platba účastníků, přihlášených po 5. květnu, musí být připsána na účet pořadatele nejpozději 15.5.2015. Při úhradě uveďte správný variabilní symbol!

Do 10. května je možné přihlášku stornovat a startovné ponížené o 10,- Kč vrátíme. Po 10. květnu peníze nevracíme.

  1. Emailem vám zašleme vám souhlas s podmínkami, který si vytiskněte a podepsaný odevzdáte na startu při prezentaci. Zapomnětlivci budou muset na startu vypsat celý souhlas s podmínkami ručně.

– případné změny (více či méně lidí ve skupině, změna jména apod.) s námi řešte e-mailem . Při korespondenci uvádějte číslo skupiny.

 

 

Stanislav Fiala – tel.: 724 787 895

Inspirováno cyklotrekem ve Mšeně.

Partneři akce:

Město Nový Knín
Obec Chotilsko
Cyklo-market Nový Knín
Studio Tryangel

 

Categories: Uncategorized

Napsat komentář