Turistický oddíl

Tělocvičná jednota Sokol Nový Knín byla založena 17. 12. 1898. Do památní knihy naší jednoty zakládající bratři zapsali, že „účelem spolku jest povznesení tělesných a mravních sil v lidu českém“. Tohoto účelu chtěl spolek mimo jiné dosáhnout pořádáním výletů😊 První výlet se v naší jednotě konal již 11. června 1899.

po pádu komunismu, kdy sokol znovu obnovil svou činnost, naše jednota poměrně skomírala. V posledních 10-ti letech se nám ale daří jednotu znovu přivádět k životu. snažíme se o návrat k původním hodnotám a cílům, pro které byla naše jednota založena a jsme nesmírně rádi, že se nám nyní podařilo obnovit i činnost turistickou.

Po mnoha letech tedy znovu zakládáme turistický oddíl a těšíme se na výlety a dobrodružství, která pro nás připraví. Vedoucími oddílu jsou Veronika a Martin Rohlíkovi.

Cílem turistického oddílu je spojit zájemce o turistiku a pobyt v přírodě, pořádat turistické akce pro členy jednoty i ostatní veřejnost a v neposlední řadě chránit naši přírodu.

Činnost oddílu je na počátku, proto začínáme organizací tras, kde dopravu a další organizační zázemí zatím ponecháváme na jednotlivých zájemcích o turistické výlety. Nicméně doufáme, že se postupně naše základna ustálí a budeme moci nabídnout akce s plnohodnotným zázemím.

Sledujte naše internetové stránky (www.sokolnovyknin.cz), facebook (https://www.facebook.com/pages/category/Just-For-Fun/TJ-Sokol-Nov%C3%BD-Kn%C3%ADn-1506133916364213/) a nástěnku na náměstí Jiřího z Poděbrad Nový Knín (modrý dům vedle školy), kde Vás budeme informovat o novinkách a plánovaných akcích.

Těšíme se😊

T. J. Sokol Nový Knín

Comments are closed.