Základní informace

Pro koho?

Pro děti předkolního věk (3-6 let), které zvládnou cvičení samy. První návštěvy mohou, ale rodiče zůstat a usnadnit tak dětem přechod na samostatné cvičení.

Co děláme?
Důraz na všestranný pohybový rozvoj. Pro děti v tomto věku je všestranné zaměření aktivit velice důležité, přetěžování některých svalových skupin a zanedbání jiných může poškodit tělesný vývoj. Před nástupem do školy by děti určitě měly zvládnout kotoul vpřed, násobené odrazy snožmo, skoky na jedné noze, skok z místa, skoky přes švihadlo, přeskočení překážky, seskoky z vyšší podložky nebo lavičky na měkkou podložku, chůzi na zemi po vyznačené čáře, rovnovážnou polohu na lavičce či nízké kladině, skákání panáka a zvládnutí změny směru či jednoduchého rytmického pohybu. V míčových dovednostech pak chytání a házení míče, hod na cíl, vedení míče a kopání do něj Naučíme se komunikovat a spolupracovat s partou dětí i cvičiteli.
Hravá forma – vycházíme z možností dětské pozornosti, často střídáme činnosti. Uvědomujeme si, že pro děti musí být cvičení především zábavná hra. Nejsme zaměřeni na výkon. Naším smyslem má být naučit dítě pravidelně se hýbat a utvořit si k pohybu pozitivní vztah.

Proč to děláme?
Sportování dětí má pochopitelně také preventivní význam. Pokud necháte potomka jen vysedávat u televize či tabletu, nejspíš si zadělá na budoucí problémy. Je bez debat, že pravidelný sport je zdravý a zvyšuje obranyschopnost organismu i tělesnou výkonnost. Sport zároveň pomáhá zlepšit psychickou odolnost daného jedince. Dítě, které je schopné fungovat v kolektivu, je ochotné se obětovat pro kolegu a nevadí mu dostat se ze své komfortní zóny, se dokáže v životě vyrovnat se stresovými faktory daleko snadněji a efektivněji než ostatní. Sport rozvíjí motoriku, pomáhá vybít přebytečnou energii, přispívá ke správné koordinaci, správnému růstu kostry i svalů, formuje osobnost a učí děti pravidlům. Ať už chcete mít z dítěte sportovního šampióna, nebo ho jen chcete vést k pohybu a ke zdravému životnímu stylu, je nutné dítě ke sportu vést.

Kdy se scházíme?
Každý čtvrtek a začínáme v 16 a 17 hodin. Prosím počítejte s časem na převlečení. V zimě využíváme zázemí sokolovny, v létě jsme venku a místo vždy upřesníme. Aktualizace vždy na facebooku sokola.

Na obrázku může být: 10 lidí, smějící se lidé, venku

Comments are closed.