Oddíly všestrannosti

Sportovní všestrannost, tedy všeobecný rozvoj kvalit sportovce je jedním z cílů sokolské všestrannosti. Cvičební program oddílů všestrannosti je právě proto velmi různorodý a pestrý. Součástí cvičebního programu je pohybová výchova, cvičení s náčiním, atletika, základy míčových her, netradiční hry a sporty, základy různých sportů, především sezonních, pobyt v přírodě a turistika.

Domovem sokola jsou sokolovny. To nám však nijak nebrání tělocvičnu opouštět a věnovat se cvičení venku. Taková zpestření mají nejen své kouzlo, ale též přínos pro všestranný rozvoj cvičenců. Do programu oddílů jsou proto zařazovány aktivity v přírodě a to po celý rok. Běháme, jezdíme na kole, v zimě bruslíme.

 

Comments are closed.