NaZdar! Besedo!

Sokol je organizací, která se věnuje především sportu a pohybovým aktivitám. Je ale také místem setkávání a usiluje o celkový rozvoj osobnosti. Díky obětavé práci našich členů a přátel Sokola se nám sportovní činnost daří a mohli jsme si v roce 2023 dovolit rozjet aktivity nové, zaměřené na kulturu a vzdělání. Připravili jsme pro Vás soubor přednášek a besed na zajímavá témata.

Vzhledem k tomu, že mezi námi žije celá řada inspirativních spoluobčanů, zaměřili jsme se v loňském roce při výběru přednášejících právě na ně.

Cyklus NaZdar! Besedo! zahájil por. v.v. Ing. Miroslav Lidinský, který se podělili o své zkušenosti z Afgánistánu a vyprávěl o válce s terorismem a službě státu.

V dalším měsíci navázala Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D., která nás vzala na vzrušující výpravu do kukuřičných polí, temných jeskyní i pod hvězdnaté tropické nebe Střední Ameriky a vyprávěla nám o mayském mýtu o stvoření světa a děsivém příběhu smrti a vzkříšení boha kukuřice.

Listopadový svátek nám zpestřil Ing. Lukáš Linhart uměleckým filmovým dokumentem Voda ztracená a vrácená. Při besedě jsme nahlédli do fungování koloběhu vody v naší přírodě. Jak vypadá obnova pramenišť, rašelinišť a potoků, proč ji Správa Národního parku Šumava provádí a co to znamená pro krajinu, ve které žijeme.

V předvánoční čas jsme přemítali nad běžnými, ale i vážnějšími tématy, ke kterým nás dovedl svým humerem a nadhledem RNDr. Miloš Hlávka. Seznámili jsme se se sbírkou Uprchlík z Říše konvencí, která autorovi v loňském roce vyšla a je průřezem jeho dosavadní tvorby.

Všem přednášejícím děkujeme za skvělý zážitek.

Kdo besedy v roce 2023 promeškal, nemusí smutnit. Na podzim roku 2024 budeme v tomto cyklu pokračovat a máme pro Vás připravena další zajímavá témata. Nechejte se překvapit!

 

Comments are closed.