DODRŽUJTE AKTUÁLNÍ KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ

  • By fiala610
  • 5.9.2021
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DODRŽUJTE AKTUÁLNÍ KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ

https://www.sokol.eu/aktualita/jaka-plati-pravidla-pro-sportovani-od-1-zari

01. 09. 2021Od 1. 9. 2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek rychlého antigenního testu má pouze pro účely těchto aktivit platnost 7 dní.

V současné době je organizovaná příprava amatérských sportovců POVOLENA bez omezení počtu osob za podmínek, že:

a) subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,

b) účastník sportovní přípravy (s výjimkou dětí do 6 let věku), před zahájením sportovní přípravy: prokáže, že splňuje níže uvedená opatření,

c) subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a účastníku, který nesplní podmínky nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,

d) Účastník sportovní přípravy není povinen používat v době sportovní přípravy ochranu dýchacích cest.

Pro ostatní případy platí tato pravidla prokazování:

·         ANTIGENNÍ TEST Od 1. 9. 2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek rychlého antigenního testu má pouze pro účely těchto aktivit platnost 7 dní.

·         PCR TESTY PROKAZUJÍ SE POTVRZENÍM o testu, který proběhl maximálně před 7 dny

·         NEMOC SE PROKAZUJE POTVRZENÍM O PRODĚLANÉ NEMOCI180 dnů od potvrzené pozitivity

Sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže jsou povolena bez omezení počtu osob za podmínek, že:

·          sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a – s výjimkou dětí do 6 let věku- splňují níže uvedená opatření,

·          organizátorovi sportovního utkání se nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění níže uvedených opatření prokázat,

·          v případě, že osoba splnění níže uvedených opatření neprokáže, je organizátor sportovního utkání povinen takové osobě neumožnit účast na utkání.

Pro prokazování očkování se za doporučený způsob prokazování považuje aplikace Tečka, pro kontrolu pravosti kódu pak aplikace ČTEČKA. Stáhnout je lze v obchodech výrobců telefonů (Android Tečka a čTečka případně Apple Tečka a čTečka).

Veřejnost na sportovištích

Provoz a používání sportovišť veřejností je POVOLENO za podmínek, že se sportovní akce účastní nejvýše 20 osob, účastní se bez omezujících podmínek. Nad 20 osob je nutné dodržet následující podmínky: nejvýše 1000 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 2000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 20 osob musí prokázat, že splňují podmínky opatření, která je organizátor povinen kontrolovat

Categories: Uncategorized

Comments are closed.