ODDÍLY VŠESTRANNOSTI – ZAHÁJENÍ CVIČENÍ V TÝDNU OD 18.5.2020

  • By fiala610
  • 13.5.2020
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ODDÍLY VŠESTRANNOSTI – ZAHÁJENÍ CVIČENÍ V TÝDNU OD 18.5.2020

Oddíly všestrannosti zahájí svou činnost opět v týdnu od 18.5.2020 – bližší informace poskytnou svým oddílům jejich cvičitelé 

Cvičení v oddílech všestrannosti v období možného ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koroviru se řídí aktuálními usneseními vlády ČR. Na základě usnesení č. 490 ze dne 30.4.2020 se s účinností ode dne 11.5.2020 omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) společně sportuje nejvýše sto osob,

b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

 

T. J. Sokol Nový Knín

Categories: Uncategorized

Comments are closed.